Đội ngũ First Sun tiến hành hướng nghiệp tại THPT Thủ Đức, Q. Thủ Đức

Vào ngày 21 và 22 tháng 05 năm 2020, đội ngũ First Sun đã tiến hành chia sẽ mô hình hướng nghiệp trực tuyến toàn diện cho 1500 học sinh 3 khối 10-11-12 của trường THPT Thủ Đức, Tp.HCM. Hướng nghiệp muốn thành công phải được bắt đầu từ thật sớm và First Sun rất vui được đồng hành cùng các bạn học sinh THPT Thủ Đức hoạch định tương lai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết một bình luận