Hướng nghiệp và trao học bổng tại trường THPT Đức Trí, Q.7, Tp.HCM

Một số hình ảnh First Sun tiến hành hướng nghiệp và trao các phần học bổng hướng nghiệp giá trị cho các em học sinh xuất sắc của trường THPT Đức Trí, Q7, Tp.HCM.

 

 
 
 
 
 
 

 

Viết một bình luận